Meet the minds shaping our industry

Brandon Chapman Managing Director
Brandon Chapman Managing Director
Brandon Chapman Managing Director
Brandon Chapman Managing Director
Brandon Chapman Managing Director
Brandon Chapman Managing Director
Brandon Chapman Managing Director
Brandon Chapman Managing Director
Brandon Chapman Managing Director
Brandon Chapman Managing Director

Nguyên tắc phát triển

Với cam kết phát triển bền vững, tacke quan tâm đến con người và các cộng đồng chúng mình phục vụ, đảm bảo luôn có trách nhiệm với hành tinh chúng mình đang sinh sống.

Bình đẳng giới

Chúng mình là một trong những doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin do phụ nữ lãnh đạo.

Đồng minh LGBT

Chúng mình định hướng môi trường làm việc công bằng, tích cực, thoải mái cho tất cả các bạn nhân viên trong công ty.

Phúc lợi động vật

Trong tất cả các hoạt động, tacke không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm, gây hại, làm tổn thương động vật.

Vì môi trường

Trong tất cả các hoạt động, chúng mình cố gắng giảm thiểu chất thải và tái chế mọi thứ hết sức có thể để bảo vệ môi trường.

Công bằng

Chúng mình tin vào quyền được tôn trọng của mỗi người để tạo ra một nơi làm việc công bằng và minh bạch cho mọi người.

Làm việc tại nhà

Chúng mình làm việc remote 100% để tối giản các chi phí, hoá đơn để tập trung phát triển nguồn nhân lực tốt nhất.

Cơ hội gia nhập
đội ngũ tacke

Bạn không đáp ứng được mọi yêu cầu công việc? Tại tacke, chúng mình luôn nỗ lực để xây dựng và duy trì môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập và ổn định, nếu bạn thích công việc này nhưng kinh nghiệm trước đây của bạn không phù hợp với mô tả công việc chúng mình đưa ra, chúng mình khuyên bạn nên nộp hồ sơ ngay. Với đội ngũ tacke của chúng mình, bạn luôn có thể là ứng cử viên phù hợp cho vai trò này hoặc vai trò khác.

We are here to provide a fresh perspective. Ready to work with us?

© 2024 Tacke  – Powered by Quinx.